Footer 2

Vôi Ca(OH)2 Tính chất hóa học:  Canxi hydroxit Ca(OH)2  là một hợp chất hóa học với công thức hóa học Ca(OH)2. Đọc thêm Khoáng Dolomite D100 Thành phần: – CaO    :   30 –

Footer 1

Vôi Ca(OH)2 Tính chất hóa học:  Canxi hydroxit Ca(OH)2  là một hợp chất hóa học với công thức hóa học Ca(OH)2. Đọc thêm Khoáng Dolomite D100 Thành phần: – CaO    :   30 –