Zeolite

Zeolite

1. Zeolite là gì?
Zeolite là một khoáng chất silicat nhôm hay chúng còn được gọi là aluminosilicat, là hóa chất được hình thành từ 3 nguyên tố chính nhôm, silíc và oxy. Và có công thức hóa học chung là Me2/xO.Al2O3.nSiO2.mH2O.

Ngày nay người ta tạo ra được hạt zeolite có kích thước khoảng 1.000 – 5.000 nm nhờ kích thước siêu nhỏ nên chúng được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt trong việc hấp phụ, xử lí nước nuôi thủy sản.
2. Zeolite được hình thành như nào?
Zeolite tự nhiên: Nó được hình thành từ sự kết hợp giữa đá và tro của núi lửa với các kim loại kiềm có trong nước ngầm.

Tổng hợp zeolite nhân tạo bằng những cách sau:

Từ các nguồn nguyên liệu tự nhiên, biến tính các aluminosilicat là các khoáng phi kim loại như cao lanh, bentonit.
Tổng hợp trực tiếp từ các silicat và aluminat