Vôi Cao Cấp Loại 1

Vôi Cao Cấp Loại 1

Vôi Cao Cấp Loại 1

Vôi bột dùng cho thủy sản có tác dụng: Giúp ổn định PH, tăng độ kiềm, khử phèn trong đất và nước, diệt tạp, giảm tảo và sát khuẩn bờ ao, đáy ao, làm trong nước, giảm CO2, phân hủy mùn bã đáy ao, tạo môi trường kiềm giúp tôm cứng vỏ,lột xác dễ dàng đồng thời cung cấp canxi cho ao nuôi.

Cách sử dụng vôi bột:
– Chuẩn bị ao:dùng 50-70 kg/1000 m2 bón lúc đáy ao còn ẩm.
– Trong lúc nuôi:

+ PH>6 dùng 30-50 kg/1000 m3
+ PH:5-6 dùng 50-70 kg/1000 m3
+ PH<6 dùng 70-100 kg/1000 m3